SS 475 Где ще прекараш Вечността?
Versi Version 1
1
Где ще прекараш Вечността?
Мислиш ли, грешниче, сега?
Безсмъртна имаш ти душа –
Где ще прекараш Вечността?
О, дай ответ, о дай ответ!
Где ще прекараш Вечността?
2
Други приимат днес Христа
И се отвръщат от греха,
Техният дял е в небеса.
Где ще прекараш Вечността?
О, дай ответ и пр.
3
Ти пренебрегваш тесний път,
Завлича те широкият,
Краят не виждаш ли сега?
Где ще прекараш Вечността?
О, дай ответ и пр.
4
Душо, покай се този час,
Теб ще приеме твоят Спас,
Тогаз ти можеш Му каза:
С Теб ще прекарам Вечността!
О, дай ответ и пр.

OK