SS 476 Място дал ли си Исусу?
Rev.3.20
Versi Version 1
1
Място дал ли си Исусу?
Той веднъж за теб умря!
Вън стои сега и хлопа,
Иска твоето сърце.
За Небесний Цар, тъй славен,
Днес место ти приготви,
Приеми живота вечен
Що в Исуса се яви!
2
Ти за грижи и весел`е
Даваш място всеки ден,
А умрелия за тебе
Ще отблъснеш ли съвсем?
За Небесний Цар и пр.
3
Дай живота си Исусу,
О, как нежно Той зове:
Чуй днес - може би последен
Зов към тебе тоз да е!
За Небесний Цар и пр.
4
Ответ дай сега Исусу,-
Не отлагай повече,
Ако Той веднъж отмине,
Плача ти горчив ще е!
За Небесний Цар и пр.

OK