SS 477 Блага вест се възвестява
Rev.3.20
Versi Version 1
1
Блага вест се възвестява днес за вси:
Господ търси грешниците да спаси,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пустни!
Слънцето да грей пустни! (2)
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
2
Той дойде - за наший грях на кръст страда
И възкръсна - със това ни оправда,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
Слънцето да грей и пр.
3
Скиташ ли се тук самин, презрян от вси,
Знай, Исус и тебе търси да спаси,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
Слънцето да грей и пр.
4
Най-блажен е кой Христу се предаде,
Него щом възлюби, слава ще даде,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
Слънцето да грей и пр.
5
На земята мрачно е, но Бог слезна
И донесе нам небесна светлина,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
Слънцето да грей и пр.

OK