SS 478 Ще стана по-бял от снега
Isa.1.18
Versi Version 1
1
Божий Син кръвта Си проля-
Извор на живот нам откри,
Кръстна смърт за нас претърпя,
С раните Си ни изцели.
Кат овца блуждаех в света,
Окол`мене бе тъмнина.
Мен омий в кръвта Си сега –
Ще стана по-бял от снега.
По-бял от снега (2)
Мен омий сега във Кръвта –
Ще стана по-бял от снега.
2
Трънений венец Той носи,
Подигравки за нас търпя,
Във агнон`я Той се моли
И със мъки страшни умря.
Нека Твойта кръв привлече
Мен по-близо към Теб Христе,
Мен омий в кръвта Си сега
Ще стана по-бял от снега.
По-бял от снега и пр.
3
Отче, Тебе аз съгреших,
Но се кая сега в пръстта,
Своето сърце ти открих
И прибягвам веч под кръвта.
О, измий у мен всяк порок,
Във целителния тоз поток,
Мен омий в кръвта Си сега-
Ще стана по-бял от снега.
По-бял от снега и пр.

OK