SS 479 Под скъпата кръв на Христа
Versi Version 1
1
О, Боже , дръж душата ми
Под скъпата кръв на Христа,
Греха, страха ти отнеми,-
Дръж ме ти под Кръвта
Под скъпата кръв на Христа,
Под извора на светостта
Дръж ме, Боже, Ти всякога
Чист и омит в Кръвта.
2
Убежище за грешници
Е скъпата кръв на Христа,
Спасен`е дава Бог на вси
Чрез кръвта на Христа.
Под скъпата кръв и пр.
3
С Духа си мене изпълни;
Дръж ме всегда ти под Кръвта
Ще служа теб всички дни,-
Дръж ме ти под Кръвта.
Под скъпата кръв и пр.
4
Мир,радост ще намериш ти
Под скъпата кръв на Христа,
Небесна благодат цари
Тук само под Кръвта.
Под скъпата кръв и пр.
5
Нас освещава Дух Светий
Чрез скъпата кръв на Христа,
Греха у нас Той чудно мий
Чрез кръвта на Христа.
Под скъпата кръв и пр.

OK