SS 480 Бог нас от гибел спаси
Eph.2.5-Eph.2.8
Versi Version 1
1
Слушайте блага вест за Любовта,
Най-дивен разказ за вси:
"Бог нас навеки прости чрез Христа,
Бог нас от гибел спаси."
Бог нас от гибел спаси (2)
Да, Бог нас навеки прости чрез Христа,
Бог нас от гибел спаси.
2
Ако ли мъчи ви в тягостен час,
Грехът на минали дни,
Вярвайте твърдо таз повест тогаз:
Бог нас от гибел спаси.
Бог нас от гибел спаси и пр.
3
Ако надвие по нявга скръбта
И всеки плам угаси,
Ето надежда: чрез Спаса Христа -
Бог нас от гибел спаси.
Бог нас от гибел спаси и пр.
4
Ако ли тежка съблазън в света,
Слабия поглед смути,
Нека повтарят се тия слова:
Бог нас от гибел спаси.
Бог нас от гибел спаси и пр.

OK