SS 495 Чуй молбата ми, Христе
Versi Version 1
1
Чуй молбата ми, Христе,
Като Твое аз дете,
Моля Сам ме Ти води
И по пътя ми свети.
Сам води ме,
Спасе, в тази мрачина.
О, води ме за ръка,
Да не би да заблудя!
2
Грях когато ме лъсти,
Боже Ти ме упази,
Дай да бъда всякога
Скрит под Твоите крила.
Сам води и пр.
3
Теб, Спасителю Христе,
С вяра следвам към небе,
Там със чадата Твой
Ще Те гледам както Си.
Сам води и пр.

OK