SS 5 Слава, почест и хваление
Дариъс Джонс
Versi Version 1
1
Слава, почет и хваление
Богу все кой е създал!
Той за нашето спасене
Кръстна смърт е пострадал.
2
Агнец, в жертва отредений
Греховете на света
Ти на Себе Си понесе;
Нас изкупи от смъртта.
3
Людете Твои простени
Чрез кръвта Ти, Спасе наш,
Веч сме с Бога примирени,
Рай отворен пак за нас.

OK