SS 50 Дойдете, уморени вий
Лоуел Мейсън
Matt.11.28-Matt.11.30
Versi Version 1
1
Дойдете, уморений вий
И натоварени, при Мен;
Почивка намерете вси:
Който дохожда е блажен.
2
Призовката се праща вам;
Где ще намерите покой?
Исус ви казва: "Ще ви дам
Прощение и мира Свой.
3
"Вземете Игото Мое
И научете се от Мен;
Светското иго тежко е,
Но Аз съм кротък и смирен.
4
"Моето иго благо е;
Блажен ходещий в Моя път;
Нему товарът Ми ще е
Лек чрез Моята благодат".
5
Исусе, с вяра идем ний
И Тебе, както ни зовеш,
Предаваме душите си,
За да ни водиш както щеш.

OK