SS 502 О Боже, съхрани
Versi Version 1
1
О, Боже, съхрани! Мен съхрани!
Да бъда верен Теб през всички дни,
Светите Си Слова
Дай в моите уста!
Боже мой, съхрани! Мен съхрани!
2
Дай мъдрост във ума, в сърце - любов,
И във душата ми - Духа Христов,
С небесни добрини
Богато мен снабди,
Боже мой, съхрани! Мен съхрани!
3
Дай да разнасям вред тези слова,
За подвига Христов, за любовта,
Мен врагът ще следи,-
Но близо Ти бъди,
Боже мой съхрани! Мен съхрани!
4
Ако гонения тук претърпя
Боже, помагай ми да устоя!
Верен на Теб слуга
Да бъда всякога,
Боже мой съхрани! Мен съхрани!

OK