SS 503 Слушам зова на Исуса
Versi Version 1
1
Слушам зова на Исуса (3)
“Дигни кръста свой и следвай Ме!”
2
Аз ще ида след Исуса (3)
Ще Го следвам верно в пътя Му.
3
Ще премина през Голгота (3)
Със Христа - през скърби и печал.
4
Ще премина вси прегради, (3)
Ще достигна с Него Вечността!
5
На небето в чудна слава (3)
Ще живея вечно със Христа!
6
Душо моя, укрепи се! (3)
Той ще дойде скоро тук за теб!

OK