SS 504 Не се срамя да възвестя
Rom.1.16
Versi Version 1
1
Не се срамя да възвестя
Смъртта на Своя Спас
И радостно да изявя
Туй що стори за нас.
Сам Христос, Сам Христос
Моя дух оживи,
Сам Христос навеки мен спаси
Чрез Христа от мрака аз излезнах,
Навеки щастлив сега станах.
2
Не се срамя за Спаса си
Да кажа: "Бог е Той,
Душата ми от смърт спаси
И даде Духа Свой."
Сам Христос, Сам Христос и пр.
3
Не се срамувам да търпя
Безчест`е всеки ден
За Спаса моего Христа -
Тоз кръст е сладък мен.
Сам Христос, Сам Христос и пр.
4
Надеждата ми във Христа
Не е напраздно знам,
Той във борбата със греха
Не ме оставя сам.
Сам Христос, Сам Христос и пр.
5
За всичко що е обещал,
Ще бъде верен мен,
Той пази, що съм Му отдал,
До онзи Славен Ден.
Сам Христос, Сам Христос и пр.

OK