SS 506 На заблудилия път покажете
Versi Version 1
1
На заблудилия път покажете
И на падналия дайте ръка,
Словото на живот громко тръбете
Да чуе всяка заспала душа.
На заблудилия път покажете
И на падналия дайте ръка.
2
Вестта спасителна вред занесете,
Души водете при кръста Христов,
Неговий подвиг свет вий прославете,
Да чуят всички, че "Бог е любов".
На заблудилия път покажете и пр.
3
На скръбните души Бог обещава
Чрез Духа Свети утеха и мир,
И на слугите Си верни Той дава
Таз вест да носят по земния шир.
На заблудилия път покажете и пр.
4
Без принуждение, братя, да идем
Към щасте вечно души да зовем,
С любов Божествена тях да посрещнем
И при Исуса да ги приведем.
На заблудилия покажете и пр.

OK