SS 51 Ваший грях, ако е багрен
Уилям Доуън
Isa.1.18; Matt.3.7
Versi Version 1
1
||:Ваший грях ако е багрен,
Бял ще стане като сняг;:||
Ако румен е, ще стане
Като вълна бял.
||:Ваший грях ако е багрен
Бял ще стане като сняг.:||
2
||:Чуйте гласа що ви моли:
Обърнете се към Мен.:||
Бог има милост пречудна
И любов към вас.
||:Чуйте гласа що ви моли:
"Обърнете се към Мен.":||
3
||:Престъпленията ваши
Той готов е да прости.:||
О, погледнете към мене,
Казва Господ Бог.
||:Престъпленията ваши
Той готов е да прости.:||

OK