SS 512 Призови Христа на помощ
Versi Version 1
1
Призови Христа на помощ,
Бедний грешниче, сега,
Той дарява мир и радост
И живот през вечността.
||:Сам Исус, наший Спас
Всякога пребъдва с нас.:||
2
Призови туй чудно име,
Както син зове Отца,
Във беда и изкушене
Искай сила от Христа.
Сам Исус и пр.
3
Исус! колко укрепява
Това име нас всегда,
Нам радости много дава
В трудний п път към небеса.
Сам Исус и пр.

OK