SS 517 От смъртта съм спасен
Acts.8.37
Versi Version 1
1
От смъртта съм спасен,
В Божий мир въдворен, -
От сърцето си вярвам в Исуса!
С тази вяра сега
Побеждавам греха.
В Сина Божия вярвам аз!
Вярвам аз, вярвам аз,
От сърцето си вярвам в Исуса!
Вярвам аз, вярвам аз.
В Сина Божия вярвам аз!
2
Мене Той изкупи,
Нов живот ми дари,-
От сърцето си вярвам в Исуса!
Той е моят покров,
Неизменен в любов.
В Сина Божия вярвам аз!
Вярвам аз и пр.
3
О, как радвам се аз,
Той е с мен всеки час,-
От сърцето си вярвам в Исуса!
Ще Му служа сега,
Ще Го хваля всегда.
В Сина Божия вярвам аз!
Вярвам аз и пр.

OK