SS 519 Дом има неръкотворен
2Cor.5
Versi Version 1
1
Дом има неръкотворен,
Вечен на небеса,
||:Готов за всекиго спасен
От нашата земя. :||
2
В колиба тук привременно
Населени сме ний,
||:Тленно е туй селение
И ще се развали. :||
3
Но Бог друг дом е съградил,
Вечен за нас, и нам
||:Своята воля е явил
Да бъдем с Него там. :||
4
С благодатта Си за небе
Нас годни прави Той,
||:И тук за обручение
Ни дава Духа Свой. :||
5
Ний тука с вярване вървим
Сега в чужда земя.
||:Дай, Отче, да се въдворим
При Тебе, у дома! :||
6
Сладко ни е да вярваме,
Но стeнем тук в плътта,
||:За нас е много по-добре
Да бъдем с Господа. :||

OK