SS 520 Ах колко радост там!
Versi Version 1
1
Ах радост чака в небеса
Спасените сърдца,
Когато, верни тук до край,
Преминат в Божий Рай.
Там где дървото на живот
Цъфти и дава чуден плод,
Спасените от таз земя
Ще бъдат със Христа.
Ах колко радост там,
Радост там, радост там!
Ах колко радост там
Приготвил е Бог нам!
Там где безбройни множества
Възпяват Спаса наш Христа,
Ще пеем там и ний със тях
Изкупени от грях .
2
По тесен път любезний Спас
В небето води нас,
И който Него не следи
Съвсем ще заблуди.
О, нека в този път вървим
Макар тук скърби да търпим,
Но горе в дома на Отца
Изчезва веч скръбта.
Ах колко радост там и пр.
3
Христос възкръсна! И тогаз
Тържествен беше час,
Във светлите Си небеса
Очаква нас сега.
О братя, вярвайте до край -
Ще бъдем с него ний във рай,
След малко скърби в таз земя
Ще стигнем у дома.
Ах колко радост там и пр

OK