SS 522 Отвъд Йорданската река
Versi Version 1
1
Отвъд Йорданската река
Съзирам бряг блажен,
Във тебе, Родино моя,
Ще стигна някой ден!
О, скоро веч кораба
Ще стигне в таз страна!
Вълни и бури не страшат
Зад смъртната река!
2
Когато скърби, изпитни
Нападат тук сега,
С надежда дигам аз очи
Към родната страна!
О, скоро веч и пр.
3
О бряг прекрасен, бряг блажен,
Към тебе се стремя!
Покой и радост чакат мен
При Бога у дома!
О, скоро веч и пр.
4
След малко аз ще бъда там,
Где няма скръб, борби,
Там где Исус избърсва Сам
Горчивите сълзи!
О, скоро веч и пр.

OK