SS 528 Възпей сега с възторг
Versi Version 1
1
Възпей сега, с възторг
О, смъртний, своя Цар
Христа - човек и Бог,
Всемирен Господар.
Възрадвай се, плесни ръце,
Запей, ликуй от все сърце.
2
Кога от вси петна
Изми народа Свой,
Възлезе в небеса
Всред ангели безброй.
Възрадвай се и пр.
3
В небе и над земя
Властта Му няма край,-
Владее над смъртта,
Ключа държи на Рай.
Възрадвай се и пр.
4
Ще дойде в облаци
Исус, кат Съдия
Светиите Свои
Ще вземе в небеса.
Възрадвай се и пр.

OK