SS 533 Мнозина се чудят
Versi Version 1
1
Мнозина се чудят - не знаят защо
Се радваме тъй всеки ден,-
Минахме Йордан, а тъй славно е то.
О, туй кат небе е за мен!
О, туй кат небе е за мен!
О, туй кат небе е за мен!
Преминах Йордан и съм веч в Ханаан.
О, туй кат небе е за мен!
2
Защо ли тъй нашата песен ехти,
Не може разбра неспасен,
Бог нас е изпълнил със Духа Свети.
О, туй кат небе е за мен!
О, туй кат небе е за мен и пр.
3
Кат музика най-сладка от небеса
Ний чуваме с трепет блажен
Пречудното Слово на Спаса Христа.
О, туй кат небе е за мен!
О, туй кат небе е за мен и пр.
4
Във слава очаквам да видя Христа,
Макар тук да беше презрян.
Пречудно блаженство - със Него всегда!
О, туй е небето за мен!
О, туй е небето за мен!
О, туй е небето за мен!
Да съм при Исуса със всички свети,
О, туй е небето за мен!

OK