SS 535 Сладка вест дойде до всеки
Versi Version 1
1
Сладка вест дойде до всеки
Нявга от небе:
Вчера, днеска и във веки
Исус същий е.
Грешниците Той спасява,
Болните цели,
Всички бури усмирява,
Скръбните теши.
Вчера, днеска и във веки Исус същий е,
Всичко тук се променява- Той не се мени.
Слава на Христа! Слава на Христа!
Всичко тук се променява, Той не се мени.
2
Той - Приятелът на грешни -
И днес пак зове.
Грешниче ти уморений,
Вярвай от сърце!
Тоз, що каза: "Иди, жено,
Веч недей греши!"
Днес и тебе съвършено
Може да прости.
Вчера, днеска и пр.
3
Скърби, болести целеше
С мощна Си ръка,
Пълен с благодат Той беше,
Пълен - и сега.
Бликна сила за целене
От допир един,
Няма място за съмненье-
Той е Божий Син
Вчера, днеска и пр.
4
Към Емаус Той, кат Странник,
Двама придружи,
Днеска с тебе, кат Избраник,
Всякога върви.
Иде час,кога ще видим
Същия Господ.
Нас ще вземе да наследим
Вечния живот.
Вчера, днеска и пр.

OK