SS 536 О, какъв чуден Спасител
Versi Version 1
1
О, какъв чуден, чуден Спасител!
Той небето презря за мен,
Сам живя, като най-прост жител,
Кат човек беше изкушен.
Прикован бе на кръст за мен.
Прикован бе на кръст за мен,
Свойта кръв Той проля –
За мен умря.
Прикован бе на кръст за мен.
2
За греха ни Той зле пострада,
Скръб и болест върху Си взе,
Да лекува и да помага
Господ Сам на света дойде.
Прикован бе на кръст и пр.
3
В скъпа жертва се Той принесе
Другите да спаси от грях
И във слава се пак възнесе,
Да приготви место за тях.
Прикован бе на кръст и пр.

OK