SS 537 Господ е Канара моя
Versi Version 1
1
Господ е Канара моя –
Прибежище от бурята,
Там безопасно аз стоя,-
Прибежище от бурята.
Наистина е Бог Канара моя
През тежки дни, през изпитни,
Наистина е Бог Канара моя,-
Прибежище от бурята.
2
Свирепа буря нек фучи,-
Прибежище от бурята,
Към Бога вдигам аз очи,-
Прибежище от бурята.
Наистина е Бог Канара и пр.
3
Сянка деня, заслон нощя,-
Прибежище от бурята,
Там няма страх, съмнения,-
Прибежище от бурята.
Наистина е Бог Канара и пр.
4
О, мила моя Канаро,
Прибежище от бурята;
За мене вечно си Добро
Прибежище от урята.
Наистина е Бог Канара и пр.

OK