SS 538 Господ говори
Versi Version 1
1
Чуй, за жетва Господ нежно кани,
"Кой за Мен ще жъне през денът?
Кой душите грешни, окаяни
Ще зове и води в Моя път?"
Господи, говори!
Говори и мене призови!
Господи, говори
И ще кажа бързо: "Мен прати!"
2
С огън Бог пророка Си изпита,
Тъй очистен и готов стана.
Кой за нас ще иде? Бог запита
Ето ме! пророкът отвърна.
Господи, говори и пр.
3
Милиони днес в греха умират,
Чуй отчаяния техен глас.
Господ бърза, снопи се събират.
Бързай и кажи Му: "Ето, аз!"
Господ, говори и пр.
4
Времето за жетва ще премине,
Вси жетвари Бог ще събере.
О, дано тогаз се мен усмихне
И рече ми: "Рабе мой, добре!"
Господи, говори и пр.

OK