SS 539 Мен води, велики Йеова
Versi Version 1
1
Мен води, великий Йеова,
Скитник беден във света,
Аз съм слаб, но Ти си силен,
Дръж ме в мощна Си ръка.
С хляб небесен (2)
Днес и вечно ме храни.
2
От небето нека бликнат
Вред целителни води.
Стълбът огнен да ми бъде
Фар през земните тъми.
Мощний Боже, (2)
Моя крепост Ти бъди. (2)
3
Бряг Йорданский щом достигна,
Страх, смущен`е да сломя.
С Теб да мина през вълните
В Ханаанската земя.
С песни славни (2)
Вечно аз ще хваля Теб. (2)

OK