SS 546 Велики Боже
Versi Version 1
1
Велики Боже, гледам световете
Създадени от Твоята ръка,
Кога се взирам в Твоите творени`я
Що с мъдрост управляваш всякога.
||:Тогаз с възторг, извиквам Боже мой
Велик си Ти, Велик си Ти. :||
2
Щом вдигна поглед към простора звезден
С безбройните, светящи светила
И денем видя слънчев лъч небесен
Разливащ вредом чудна светлина.
Тогаз с възторг и пр.
3
Когато в Словото Твое прочитам
За Твоите велики чудеса
И как народа, Свой си ръководил
Наказвал, но и любил всякога.
Тогаз с възторг и пр.
4
Кога Спасителя с любов и милост
Съзра всред бедност и всред нищета,
Кога Го видя пак на кръста с горест
Разпнат за греховете на света.
Тогаз с възторг и пр.

OK