SS 549 Сърце ми чезне в изнемога
Versi Version 1
1
Тука има борби и тревоги
Но почивка Исус обеща,
В небето ме чака корона
И чудни нечувани неща.
Сърце ми чезне в изнемога
Както войнът очаква заранта
Всички белези на времето показват,
Че от изток приближава се деня.
2
Още малко, борбата ще свърши
И почивка ме чака в небе,
Още малко и после ще дойде
Глас небесен за да ме призове.
Сърце ми чезне и пр.
3
Още малко ще сме разделени
Но аз знам, ще се видим в лице,
Още малко и вечно ще бъдем
Завинаги горе в небе.
Сърце ми чезне и пр.
4
Още малко и ние ще чуем
Тръбен глас горе от небеса,
Приготви се невясто да срещнеш
Във въздуха Царя на света.
Сърце ми чезне и пр.

OK