SS 55 Тихо и нежно Спасителят кани
Versi Version 1
1
Тихо и нежно Спасителят кани,
Кани с любов теб и мен;
Чуй! на вратата Той хлопа с търпене
Чака за теб и за мен.
Ела дома.
Обременений, ела;
С чувство на нежност Исус тебе кани;
Грешниче, дома ела!
2
Милост чудесна с любов Той предлага,
Кани сега теб и мен;
Нек се не бавим - да идем веднага,
Той кани тебе и мен.
Ела дома и пр.
3
Вихрено времето наше минава,
Бързо минути летят,
Сенки се спущат, смъртта наближава –
Краят на земний живот.
Ела дома и пр.
4
Милост, любов нам в Исуса яви се,
Милост за тебе и мен;
Даром нам грешници прошка дари се,
Прошка за теб и за мен.
Ела дома и пр.

OK