SS 555 Алилуйя
Versi Version 1
1
Аллилуя пее ми в сърцето
Алилуйя ден и нощ е в мен ,
Алилуйя в скърби, радост ето
Алилуйя, пак Исус е с мен.
Винаги в сърцето ми
Туй Алилуйя ще звучи,
Кръвта Христова ме оми
Алилуйя, ме Той спаси.
2
Алилуя как щастлив съм сявга
Алилуйя, помощ Си за мен,
Мен с Духа Си Ти ме управляваш
Алилуйя, радостен,блажен.
Винаги в сърцето и пр.
3
В Твойте рани аз се изцелявам
О,Исусе, Ти вървиш пред мен,
Алилуйя всичко ти ми даваш
Давам аз сърцето си на Теб.
Винаги в сърцето и пр.
4
Алилуйя смело тук аз крака
В този свят на грях и на лъжа,
Алилуйя само чрез Исуса
Той водител мен е всякога.
Винаги в сърцето и пр.
5
Моят глас не спира да Те хвали
Алилуйя, пей сърце душа,
Алилуйя нов живот живея
С Духа Свят на Господа Христа.
Винаги в сърцето и пр.

OK