SS 559 О, Спасе драгоценни
Versi Version 1
1
О, Спасе драгоценни за Теб копнея аз
Чуй моята молитва във този късен час,
За Тебе с радост страдам,с любов плени ме Ти
Сърцето ми покорно за Тебе днес тупти.
За Тебе с радост страдам, С любов плени ме Ти.
Сърцето ми покорно за Тебе днес тупти.
Простри ръка сложи ме на канара сега
Нозете укрепи ми да бъда Твой слуга.
2
О, Спасе драгоценни за Теб копнея аз
Душата ми Те търси да слуша Твоя глас,
Простри ръка сложи ме, на канара сега
Нозете укрепи ми да бъда Твой слуга.
За Тебе с радост и пр.
3
О, Спасе драгоценни за Теб копнея аз час
Ти мой Приятел верен в радост и в скърбен
Ти чуваш мойте вопли и даваш ми покой
Със Себе Си ме водиш, даряваш мирът Свой.
За Тебе с радост и пр.

OK