SS 574 Вярвай във словото Божи`е
Versi Version 1
1
Вярвай във Словото Божи`е
Както Исус каза:
Той подпечата с кръвта Си
Туй що Сам обеща.
Нека изчезнат реките,
Слънцето и звездите,
Луната, планините –
Бог с нас е всякога!
2
Ти погледни към небето
Както Аврам стори:
С вяра, търпен`е се взирай
В безбройните звезди.
Нека изчезнат . . .
3
Вярвай кога избледнеят
Слънце, луна, зора,
Само след миг ще проблесне
Вечната Светлина!
Нека изчезнат . . .
4
Вярвай когато минаваш
Огнена изпитня,
Бог обещал е да бъде
С тебе във пламъка.
Нека изчезнат . . .
5
Вярвай, макар да останеш
Самичък на света,
Вярвай, Исус ще те води
Нежно като баща.
Нека изчезнат . . .
6
Скоро ще дойде във слава
Сам Царя на света,
Вярвай, Той иде да вземе
Верните в небеса!
Нека изчезнат . . .

OK