SS 579 Бягам от света
Versi Version 1
1
Бягам от света, тичам към Върха
Зная, че в тъма тъне веч света
Смело аз стоя и ще победя
С правдата и любовта.
||:Спасе, Ти сега, моля Те дойди
О, ела при мен и ме подкрепи. :||
2
Днеска съм самин, аз всред туй море
Утре ще съм с Теб горе на небе
Ще тръбя навред, Твоята любов
И за Теб на всичко съм готов.
Спасе, Ти сега, моля Те...
3
Горко на небе, аз ще славя Те
Вечно ще съм там в чудния Ти храм
Весело вървя, Тебе аз следя
Зная водиш ме ти към дома.
Спасе, Ти сега, моля Те...

OK