SS 58 Повярвай в Исуса Христа
Acts.16.30-Acts.16.31
Versi Version 1
1
"Какво да сторя, за да се спася?"
Извика тъмничаря.
"Повярвай в Спаса - Павел отвеща
И ще се спасиш от грях".
Повярвай в Исуса Христа, (3)
И ще се спасиш!
2
"Какво да сторя?" питаш ли и ти,
О, грешний, окаяний?
Христос и теб желае да спаси:
Него с вяра приеми.
Повярвай и пр.
3
В своята кръв Христос ще те омий
Грехът ти ще очисти,
Лицето Му ще гледаш през вси дни;
За всегда ще те спаси.
Повярвай и пр.

OK