SS 580 Първа стъпка
Versi Version 1
1
Първа стъпка правя днес към небеса
Искам да оставя мойте телеса,
Весело да литна горе в небеса
Да възпявам вечно Господа Исуса Христа.
Първа стъпка щом направих към дома
Тръгвам смело, Той ме води за ръка,
Денем облак светъл, нощем светлина
Сам Йехова ми показва как да Го следя.
2
Там далеч съзирам горний Ханаан
Много стъпки имам догде стигна там,
Пясъци големи, бури, ветрове
Ще затрупват често пътя към небе .
Първа стъпка......
3
Често ще връхлита буря, ураган
Виждам през морето пътя очертан,
А пред мен на кръста Спаса прикован
Него ако следвам ще стигна в Ханаан.
Първа стъпка......

OK