SS 587 Ти не се обръщай никога назад
Versi Version 1
1
Ти дошел си на света и си тръгнал да вървиш
Но не се обръщай никога назад.
Много врази и стрели ще те дебнат отстрани
Ти не се обръщай никога назад.
Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни
И не се обръщай никога назад ни настрани
Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни
И не се обръщай никога назад.
2
От Содом Лот излезна не погледна настрана
И по пътя прав нагоре той тръгна.
Но обърна се назад,там жена му се спря
И на стълб от сол тогава тя стана.
Алилуя ти викни...
3
Пътят ти е очертан води право в Ханаан
Но не се отбивай никога встрани.
През пустинни долини Той пред тебе ще върви
Но не се обръщай никога назад.
Алилуя ти викни...

OK