SS 589 Как сърдечно ожидам
Versi Version 1
1
Как сърдечно ожидам, да отида в небе
И с удива да гледа, Тоз за мен що умре.
Колко славно ще пея и възпявам Христа
Че за мене пострада, за да съм в небеса.
2
Нека бури налитат, ветрове и покой
С вяра силна аз виждам, че пред мене е Той.
Сам Исус от Голгота пътя ми очерта
За да мога след Него, аз докрай да вървя.
3
И сега още малко и със вяра вървя
О,как нежно ме чака, горе там у дома.
Не се лутам но бързам, че премина деня
Вече сенки се спускат и настъпва нощта.
4
В изпитан`я и скърби, всякога Той е с мен
Искам Сам да ме води, със любов нощ и ден.
При Исуса да литна и да бъда приет
Името щом си чуя, там от вечния свят.

OK