SS 6 Ето, в Името Христово
Томас Хастлингс
Versi Version 1
1
Ето, в Името Христово
Тука сме събрани ний;
Драгоценното Му Слово
Радостно да слушаме:
||:Помежду ни
Ти бъди, о Господи.:||
2
На света догде сме живи,
Дните си да Ти дадем,
И на Тебе покорливи
Всеки кръст да понесем,
||:До когато
Прибереш Ти нас съвсем.:||
3
Горе с по-добро служене,
И с небесния език,
Ще пеем на Теб хвалене
Там със херувимский лик;
||:В чиста радост
Ще пребъдваме во век.:||

OK