SS 602 Книгата на живота
Versi Version 1
1
В Твойта книга на живота
Книга на спасените,
Изяви ми, о Исусе
Името ми там ли е ?
Там ли е, там ли е ?
Името ми там ли е ?
Изяви ми, о Исусе
Името ми там ли е ?
2
Теготите на живота
Стават много леки знам,
Лек за мене е хомота
Името ми щом е там.
Там ли е . . .
3
Аз съм грешен, но със милост
Господи мен промени,
Щом извикаш Твойте святи
Името ми помени.
Там ли е . . .
4
Нека чуя, Духа Святи
Да ми шепне, че си мой,
Името ми нека свети
Във небесния дом Твой.
Там ли е . . .
5
И когато мисълта ми
Полети към Твоя храм,
Дай ми сладката надежда
Името ми, че е там.
Там ли е . . .

OK