SS 609 За мен има кръст
Versi Version 1
1
За мен кръст във живота
От Христа определен,
Той леко се носи когато
Близо е Исус до мен.
За мен има кръст определен
Знам носи го всек`един спасен,
||:Но в небесния покой
Кръстът ми ще снеме Той
За да съм во век блажен.:||
2
Знам пътят е стръмен и труден
Но Исус върви пред мен,
Със Него не съм аз самотен
Той ме води нощ и ден.
Тоз кръст е за мен определен
Знам носи го всек`един спасен
||:Но вечна радост ще е
Наградата за този кръст
Блаженство през вечността. :||
3
Страдан`я и мъки ме чакат
По Исусовия път,
Те радост, доволство са щом съм
На Исусовата гръд.
Тоз кръст е за мен определен . . .
4
Исус трънений венец носи
Зарад целий грешен свят,
О, искам кат Него да бъда
Всеки ден и всеки час.
Тоз кръст е за мен определен ...
5
Аз нося кръст може би тежък
Но с обилна благодат,
Свирепи талази ме люшкат
Но над мен, бди лик велик.
Мой кръст, ти си пълен с благодат
Вълните не скриват лика свят,
||:Как отрадно е да знам,
Че воювам но не сам
Слава чакам, а не срам. :||

OK