SS 614 Отчаян от живота
Versi Version 1
1
Отчаян от живота
При Тебе, Боже мой;
||:Намирам утешение
Покой за духа свой.:||
2
От трудности в живота
Веч нямам ден покой ;
||:Но с Твойта милост, Господи,
Щастлив съм че съм Твой.:||
3
Днес малко утре много
Ограбва сатана;
||:А искаме да влезем във
Небесната страна. :||
4
Духовна смелост дай ни
Спасителю Христе ;
||:Да ходим верно в Твоя път
След Твоите нозе. :||

OK