SS 620 Как е сладко ходейки с Христа
Versi Version 1
1
Как е сладко, ходейки с Христа (2)
През долини и поля
Той ме води за ръка
О, как славно е да сме с Христа.
2
Как е сладко, ходейки с Христа (2)
Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.
3
Как е сладко, ходейки с Христа (2)
Сатана е разярен
Но от Бога поразен
О, как славно е да сме с Христа.
4
Всеки ден аз ходя със Христа (2)
Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.

OK