SS 624 Познаваш ли Исусовото име
Versi Version 1
1
Познаваш ли Исусовото Име
Него като мил Баща,
Реки, планети, цялата вселенна
Хвалят Го със веселба.
Най-великото и чудно Име
Исус се носи по света,
Че няма като Него на земята
Име пълно с чистота.
2
То свети като слънцето в простора
И прогонва всеки мрак,
Лъчите Му огряват ни сърцата
Подновяват стар и млад.
Най-великото . . .
3
Исусовото Име дава радост
Мир, любов и чистота,
Когато урагани забушуват
Усмирява бурята.
Най-великото . . .
4
И много имена да избледнеят
И угаснат в тъмнина,
Исусовото Име вечно свети
Озарява вечността.
Най-великото . . .

OK