SS 628 Църкво, слушай гласът Божий
Versi Version 1
1
Църкво, слушай гласът Божий
Ти очакваш ли Христа,
Скоро Той ще дойде в слава
Иде, иде веч деня :
С бяла дреха чакаш ли
Да срещнеш твоя Спас блажен?
Иде, иде веч деня Му наближи.
Господ иде Алилуя (3)
Църкво Бож`я чакай Спаса всеки ден.
2
Ти напуснал ли си грях
И всички земни суети,
Дръж се здраво за Исуса
Силен е да те крепи :
Работи за Бога смело
Хвърляй семето навред
Скоро Той ще те възнагради в небе.
Господ иде . . .
3
О, сърцето ми копнее
Да отиде у дома,
Там където няма скърби
Няма никаква сълза :
Там където при Исуса
Ще живея с песента,
Ще Му пея, ще Го хваля в`вечността.
Господ иде . . .

OK