SS 629 Само ти ме води
Versi Version 1
1
Само Ти си мой Спасител
Вожд и Победител мой
Тебе с радост се предавам
Ти води ме в пътя Твой.
Само Ти, ме води
И по пътя ми свети.
2
Ти душата ми познаваш
Дай ми радост и покой
С Тебе смело аз заставам
И ожидам пътя Твой.
Само Ти . . .
3
С Тебе искам да живея
С Тебе искам да умра
С любовта Си Ти плени ме
И дари ми вечността.
Само Ти . . .
4
Само Тебе аз ожидам
Път отворен и голям
Любовта Ти ме привлече
И ме води в Ханаан.
Само Ти . . .

OK