SS 636 Тиха нощ, ветрец повява
Versi Version 1
1
Тиха нощ. Ветрец повява.
Песен нова ми звучи;
||:Във сърцето ми остава
Песен тъжна за света. :||
2
Веселят се във кумири
Водени от суета;
||:Сърца млади, буйни, живи
Се объркват в тъмнина. :||
3
Там всред гласове омайни
Що пленяват живостта;
||:Крият се зъби целящи
Да погълнат младостта. :||
4
Но дотук ли свършва всичко
Що омайва младини;
||:То отвежда от живота
И открива скръбни дни. :||
5
Мили мой, младежо свидни
Не оставяй ти при тях;
||:Кратка е тази наслада
И изпълва те със грях. :||
6
За теб новото остава
Да познаеш мъдростта;
||:Да дадеш сърце си младо
На Спасителя Христа. :||

OK