SS 641 Пътувах в мрачна нощ
Versi Version 1
1
Пътувах в мрачна нощ докле
Спасителят дойде,
И слънце ярко на любов
Грехът от мен отне.
Слънце ярко, днес в душа ми грей
Радост в мен Спасителят сам сей,
||:Че откак грехът ми Той е опростил
С ярко слънце пътят ми е осветил. :||
2
Гъстят се тъмни облаци и
И бурята бесней,
Но бодро крача аз напред
В мен ярко слънце грей.
Слънце ярко . . .
3
В таз светлина се движа аз
Спасителят е с мен,
И смело все напред вървя
Щастлив съм и блажен.
Слънце ярко . . .
4
Небе отваря се над мен
И с радост влизам там,
И виждам Господа Христа
Във Святия Му храм.
Слънце ярко . . .

OK