SS 643 Ще бъда кат`Христа
Versi Version 1
1
Понякога се питаме в живота
Какъв ще бъда горе след смъртта,
Греховните следи дали все още
Ще бъдат с мене в Царството на вечността.
Ще бъда кат`Христа, там горе в небеса
Когато Той ни вземе у дома,
Тогава ще Го славим с радост вечна
Подобни Нему ще сме в славната земя.
2
И ето ме пред хиляди въпроси
Словата Божи дават яснота,
И Духът Божий, който в мен живее
Разкрива тайните за славната земя.
Ще бъда кат`Христа . . .
3
И аз ще видя горе там Исуса
Ще видя горе Царя във лице,
И всичките товари и въпроси
Там ще отнеме Той от моето сърце.
Ще бъда кат`Христа . . .

OK