SS 645 Твоята верност е велика
Versi Version 1
1
Твоята верност е велика Боже
Че няма като Теб в целия свят,
Не се мени любовта ти безкрайна
С верност и милост ти нам си познат.
Верност съзираме, във Тебе Господи
Даваш ни всеки ден насъщний хляб,
От Тебе идва за нас всяко благо
С любов Ти винаги си бил богат.
2
През всички времена, пролет и жетва
Хвали Те с глас безспир земната шир,
И ний с природата и небесата
За верността ти ще кажем : "Амин!"
Верност съзираме . . .
3
С милост си ни призвал и опростил
Даваш в душата , мир, радост, покой,
Че верността Ти не се изменява
В небе ще ни дадеш от дела Твой.
Верност съзираме . . .

OK