SS 650 Душо в скърби окръжена
Versi Version 1
1
Душо в скърби окръжена
Ти на Бога се предай,
В скърбите си ти блажена
Сал на Него уповай.
О, недей се ти съмнява
В Словото Му никога,
О, недей се ти отчайва
Вярвай, вярвай всякога.
2
Не допускай да прегъва
Волята ти сатана,
Той не може да успява
Щом проблесне светлина.
О, недей . . .
3
Потърпи ощ` малко време
Както сам Христос търпя,
Той победата да вземе
Да сломи врага успя.
О, недей . . .
4
След скръбта ще дойде радост
След страдание, покой,
Бог ще те приеме с милост
И ще те нарича Свой.
О, недей . . .

OK